Milostiplné, pokojné a radostné sviatky Narodenia Pána, 
prežité v kruhu vašich blízkych,
vám vyprosujú a prajú kňazi z farnosti Dolný Hričov. 

Ondrej Gašica a Ján Ninis

Administratívne záležitosti vybavujeme po svätých omšiach počas pracovných dní v Dolnom Hričove (Po, St, Pi) alebo po telefonickom dohovore na čísle: 041/5572 100. Ďakujeme za pochopenie.